Author: Webmaster

Contributie 2020 Plaatselijk belang

Beste leden,

In de laatste jaarvergadering hebben we gesproken over het innen van de contributie, het liefst doen we dit via een automatische incasso. Tot nog toe gaan we langs de deuren om een brief te bezorgen, daarna eventueel een herinneringsbrief of we bellen aan en kan de contributie contant betaald worden. Voor ons als bestuur best wel bewerkelijk en tijdrovend. Daarom het voorstel om de contributie vanaf 2020 via een automatische incasso te innen. Hiervoor is het nodig dat u aan ons een machtiging voor automatische incasso afgeeft.

Op deze website treft u al het machtigingsformulier aan welke u kunt printen, invullen en na ondertekening bij de penningmeester in de brievenbus (Learloaier 2) kunt doen. U kunt het ondertekende formulier ook scannen en mailen.
Wij stellen het zeer op prijs indien u ons een machtiging geeft voor het jaarlijks innen van de € 5 aan contributie! Een papieren versie is straks bij de jaarvergadering beschikbaar of anders brengen wij die bij u langs.

Uiteraard respecteren wij het wanneer u de contributie contant wilt blijven betalen. U kunt dit net als voorgaande jaren doen door een envelop met uw naam, straatnaam en huisnummer met vermelding contributie Plaatselijk Belang en € 5 in de brievenbus van de penningmeester te doen (Learloaier 2 De Knipe).

N.B. Wilt u ons een automatische incasso geven en betaalt u nu de contributie via een periodieke overboeking, denkt u er dan aan om deze periodieke overboeking via internetbankieren of bankierenapp te verwijderen?

Dienst onder water

Kerk onder water in De Knipe

Vrijdagmorgen 7 februari stond de Nij Brongergea Tsjerke van De Knipe onder water! De kinderen van de Compagnonschool waren al weken bezig met de wereld onder water en kwamen nu kijken hoe Jona het er maakte.

Nadat anderhalf jaar geleden de christelijke basisschool de Pream werd opgeheven vroeg een ouder zich af of er geen samenwerking tussen de kerk en het openbaar onderwijs kon ontstaan. De directeur van de Compagnonschool en de (nieuwe) predikant van de protestantse gemeente gingen vervolgens met elkaar in gesprek en besloten zo nu en dan wat ideeën uit te wisselen. Toen de school met een project kwam over de onderwaterwereld wilde de kerk daar wel bij aansluiten met een themadienst over Jona in de Walvis.

Het verhaal van Jona werd interactief gespeeld. De kinderen konden reageren en op hun eigen manier meedoen. Er waren mooie platen, muziek en filmpjes met de kinderen van groep 8.

Jolanda Visser maakte een mooie film tijdens de dienst.

IIsferieningen fan De Knipe winne keunstiisbaan fan Omrop Fryslân

De laatste week van januari was het “iiswike” op Omrop Fryslân. Een van de acties deze week was dat je als dorp of organisatie voor een middag een kunstijsbaan kon winnen. Jolanda en Hanny stuurden een filmpje in. Toen de Knipe tot de genomineerden behoorde, werden beide ijsverenigingen ingeseind om te helpen. En de Knipe won! Op zaterdagmiddag was alles op tijd gereed om de kunstijsbaan te openen. Het was een prachtige en gezellige middag. Jolanda maakte er een mooie film van.

Warmtescan

Waarom een warmtescan maken?
Veel woningen die voor 1990 gebouwd zijn, zijn niet goed geïsoleerd. Hierdoor gaat onnodig warmte en daarmee energie verloren. De warmtescan laat in één oogopslag het warmteverlies van een woning zien. 

Hoe werkt een warmtescan?
Een warmtescan wordt gemaakt met een camera die infraroodbeelden maakt op basis van temperatuurmetingen. Dit geeft een indruk hoe het warmteverlies van de woning eruitziet: hoe lichter de kleur van bijvoorbeeld gevel, dak of raam, hoe meer warmteverlies.
Let wel: de warmtescan geeft niet direct aan of het huis slecht geïsoleerd is. De warmtescan geeft vooral de verschillen goed aan en soms zijn “warmtelekken” goed zichtbaar.

Kun je door de gebouwen heen kijken?
Het is met infraroodcamera’s onmogelijk om door een gebouw of in een gebouw te kijken.

Is de apparatuur (camera) gevaarlijk voor de gezondheid?
Nee, want de apparatuur die gebruikt wordt, zendt zelf geen straling uit.

Wanneer wordt er gemeten en waarom op dat moment?
Voor het beste resultaat moeten de warmtescans gemaakt worden op een koude dag en ’s avonds. De kachel in de woning moet aan staan. Overdag is er de warmte van de zon in en op de woning.

Wie maakt de foto’s?
De leden van de werkgroep Knypster Grien maken de warmtescans van de woningen. Zij hebben uitleg gekregen over de werking van de camera en het op zorgvuldige wijze omgaan met de gegevens.

Wordt het recht op privacy niet aangetast?
Op de warmtescans zijn personen niet herkenbaar. Na het maken van de warmtescans, krijgt u deze per e-mail en verwijderen wij de warmtescans.

Zijn de gegevens ook voor anderen beschikbaar?
Nee, de gegevens zijn alleen beschikbaar voor de eigenaren van de woning en voor de leden van de werkgroep Knypster Grien. Nadat de bewoner de foto’s heeft gekregen, worden de warmtescans verwijderd.

Moet ik thuis zijn als de warmtescans gemaakt worden?
Als de verwarming helemaal uit is, kan er wel gemeten worden, maar het resultaat zal zijn dat uit het gebouw geen energie verloren gaat. Bovendien vinden de werkgroepleden het prettig wanneer u erbij bent.

Wat kun je met de gegevens doen?
De beelden geven weer of uw woning veel of weinig energie verliest of uitstraalt. Het zegt nog niets over het hele huis. Heeft u twijfel over de isolatie van uw woning en wilt u een verbetering aanbrengen, dan kunt u een deskundig energieadviseur vragen. Die heeft meer geavanceerde apparatuur en kan een goed advies geven. Met name over kosten van isolatie ten opzichte van besparing in energiegebruik. Wij kunnen u eventueel de contactgegevens van een deskundige leveren.

Mag ik de warmtefoto gebruiken voor publicatie?
Ja, u kunt de warmtescans van uw eigen woning vrij gebruiken.

Duurzaamheid – warmtescan

Wilt u weten hoe energiezuinig uw woning is?

Knypster Grien

Laat een warmtescan maken van uw woning
Knypster Grien biedt in maart de mogelijkheid om warmteverlies uit uw woning in beeld te brengen met een warmtebeeldcamera. Met een warmtebeeldcamera maken wij warmtescans van uw woning. Deze warmtescans geven aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol kan zijn om extra isolatie aan te brengen. Een beter geïsoleerd huis is aangenamer, gezonder, beter voor het milieu én scheelt in (energie)kosten.

Warmtebeeldcamera
De gemeente Heerenveen stelt warmtebeeldcamera’s beschikbaar. De leden van de werkgroep Knypster Grien maken de warmtescans. Hiermee krijgt u een eerste indruk van onnodig warmteverlies uit uw woning. Om zo inzicht te krijgen in mogelijke isolatiemaatregelen. Dit wordt vaak duidelijk(er) zichtbaar in het stookseizoen.

Meedoen?
Meldt u dan voor 22 februari 2020 aan via het aanmeldformulier.
Wij nemen dan contact met u om de warmtescan in te plannen. De warmtescan duurt ongeveer 20 minuten en moet ’s avonds uitgevoerd worden voor het beste resultaat. U moet wel thuis zijn wanneer wij komen. Klik hier voor een toelichting op de warmtescan

NB: Dit is het eerste jaar dat we warmtescan  aanbieden. We kunnen een beperkt aantal huizen bezoeken. Mochten er meer aanmeldingen binnen komen dan we kunnen bezoeken, wordt er geloot. Als het dit jaar goed bevalt, willen we het komend najaar een nieuwe ronde organiseren.

Knypster Grien
De werkgroep die vorig jaar het thema Duurzaamheid van de Dorpsvisie heeft opgesteld onder leiding van Plaatselijk Belang, heeft het werk voortgezet. Onder de naam Knypster Grien zullen dit jaar een aantal activiteiten georganiseerd worden.

Akkrum-Nes ging u al voor!

In Akkrum-Nes wordt al gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. Jan Atema, secretaris Duurzaam Akkrum Nes:

“Voor het derde jaar op rij bieden wij inwoners van Akkrum en Nes een warmtescan aan. Vanaf begin af aan is dit een groot succes. Huiseigenaren zien direct op foto’s waar warmte verloren gaat. En treffen naar aanleiding hiervan isolatiemaatregelen. Deze warmtescans kunnen echt een eerste stap in de goede richting zijn bij het isoleren van een woning.“

Meer informatie: duurzaamakkrumnes.nl

Knypster vlag

De Knypstermerke, de Knipe yn tou, de opening van de Meijerweg en de speeltuin Knypsterwille, het ligt allemaal weer achter ons. Bij al die festiviteiten wapperde de Knypster vlag bij heel wat huizen. Wilt u volgend jaar ook zo’n mooie vlag laten wapperen? Ze zijn voor € 23,= te koop bij Wooncentrum de Knipe (Ido Kooistra).

afbeelding-1

Duurzaamheid – Rondleiding Omrin

In maart 2019 heeft Plaatselijk Belang op de jaarvergadering de dorpsvisie van De Knipe gepresenteerd. Duurzaamheid is een onderdeel van deze visie. De werkgroep die zich heeft verdiept in duurzaamheid in ons dorp heeft toen een enquête gehouden. Daaruit bleek dat Knypsters vooral bezig zijn met het duurzamer maken van hun huizen. En dat we ons afval redelijk goed scheiden. Dit is goed nieuws. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom blijft de werkgroep bezig met ideeën om van De Knipe een duurzaam dorp te maken. De komende tijd kunt u hierover meer lezen in De Compagnon en op deze website.

Rondleiding Omrin

Voor iedereen die het leuk vindt, organiseren wij een bezoek aan afvalverwerkingsbedrijf Omrin op Ecopark De Wierde.

Voor wie:          inwoners van De Knipe, minimum leeftijd 16 jaar
Wanneer:         vrijdag 21 februari
Hoe laat:          van 9.30 tot 11.30 uur

Wil je mee, dan kun je tot 27 januari een mail sturen naar duurzaamdeknipe@gmail.com. Graag doorgeven met hoeveel personen je meegaat. Na opgave ontvang je meer informatie van ons.