Bestuursactiviteiten

Wegwijzers krijgen najaarsbeurt

Nu De Knipe zo’n prachtige weg heeft gekregen vielen de groen uitgeslagen wegwijzers wel erg uit de toon. Vandaar dat Marjan Steenstra en Gerda Baron van het bestuur van Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien” met een emmer sop en een huishoudtrap door het dorp fietsten en ervoor zorgden dat de bordjes weer stralend wit zijn.