Nieuwsberichten

Signaleren verdacht gedrag

Klopt dat wel?
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren.

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op 112.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren? 

Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus blijft steken. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is. Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie.

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag:
> Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
> Postuur (dik of dun)
> Leeftijd (schatting)
> Haarkleur
> Kapsel
> Kleding (kleur en soort)
> Tas of rugzak (kleur en soort)
> Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken
> Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).   

De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!

112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was.
U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen.

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag        112
Voor doven en slechthorenden              0900-8112
       
Geen spoed                                                     0900-8844
Voor doven en slechthorenden              0900-1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

Wintermarkt Mildam

Op zaterdag 30 november is er Wintermarkt in Mildam. Kom kijken op allerlei locaties, waar zo’n 50 stands van 10:00 – 17:00 uur klaarstaan voor wie iets bijzonders – of gezelligheid – zoekt. Naast alle brokante, kunst, woonaccessoires, boeken, creatieve hebbedingetjes en heerlijke hapjes is er een spectaculaire ‘stand’: het vuurtje van Pier Cnossen. Hij gaat ter plekke objecten naar wens smeden,  van G-sleutels tot gevelletters (uw naam!) en fraaie ophanghaken. En: kinderen kunnen hun eigen (kerst)kaarsen maken!

Kan het makkelijk? Ja! Met bus 115 op elk uur is de Wintermarkt voor ieder bereikbaar. De gratis huifkar-pendel naar De Geele Bosch en terug rekent op uw komst. In de stal wachten standhouders op bezoekers, en kinderen kunnen er leuke workshops bijwonen. De Wintermarkt wordt bovendien oorstrelend: tussen 12 en 14 uur treedt een koor op en lopen muzikanten langs de locaties, terwijl een draaiorgel een rondje rijdt en jonge talenten van de Tjongerschool zich overal laten horen.Op zoek naar iets unieks voor de naderende feestdagen? Dan graag tot zaterdag de 30e!

Heerenveen ’n Gouden Plak

Mogelijk heeft u het al gelezen in het Trots Magazine wat onlangs als bijlage bij de Groot Heerenveen huis-aan-huis is verspreid. Heerenveen ’n Gouden Plak, de regiomarketing-organisatie van de regio Heerenveen, heeft ons gevraagd om een Gouden Plak te plaatsen bij een plek in onze omgeving waar wij trots op zijn. Dit is onderdeel van de TROTS campagne van de organisatie. Ook vindt u posters (binnenkort) op verschillende plekken in de regio, zoals in bushokjes, op het station en in de dorpskranten.
Met deze TROTS campagne wil regio Heerenveen ’n Gouden Plak laten zien wat voor mooie plekken we in onze eigen regio hebben. Daarmee willen ze de trots op de eigen regio van ons als inwoners en ondernemers vergroten.

Houdt onze website en/of sociale media in de gaten om te kijken waar wij de Gouden Plak hebben geplaatst. Onze keus:

speeltuin Knypsterwille aan de Spinner

Komt
u een Gouden Plak tegen? Maak een foto, deel deze via social media en tag
@ngoudenplak. Heeft u een andere plek waar u trots op bent? Verplaats de Gouden
Plak dan naar deze plek, maak een foto, deel deze online en tag @ngoudenplak.

Wilt
u meer informatie over de regio of over de organisatie regio Heerenveen ’n
Gouden Plak? Bezoek dan de website www.ngoudenplak.nl

 

Duurzaamheid

Deze visie is het resultaat van overleg tussen een aantal betrokken dorpsbewoners die affiniteit met het onderwerp duurzaamheid hebben. Er verandert veel op het gebied van duurzaamheid. Maar het is moeilijk om nu te bepalen wat er over 15 jaar gaat gebeuren. We hebben nu eenmaal geen glazen bol om in de toekomst te kijken. Eén visie hoe het er over 15 jaar moet uit komen te zien hebben we daarom niet. Daarom doen we vanuit de werkgroep vooral een oproep om samen mee te denken en te werken aan een duurzame toekomst voor De Knipe.

Concreet
Natuurlijk hebben we wel een aantal ideeën voor de toekomst zoals meer duurzame woningen in De Knipe, meer biodiversiteit en inspelen op klimaatverandering. Maar we beginnen met kleine stappen door een aantal activiteiten te organiseren, we doen daarmee ervaring op en hopen zo meer dorpsbewoners te betrekken. Ook willen we kijken welke verenigingen, ondernemers en organisaties (zoals de school) mee willen denken en doen.

Enquête
Begin dit jaar hebben we al een enquête gehouden en hebben we een goed beeld kunnen krijgen wat er leeft onder de inwoners als het gaat om duurzaamheid, althans bij hen die de enquête ingevuld hebben. De resultaten hebben we in afgelopen maart al in De Compagnon geplaatst en gepresenteerd bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang, afgelopen 20 maart. Wij zijn als werkgroep in ieder geval erg tevreden met de enthousiaste reacties en het aanbod van velen om bij te dragen aan een duurzaam dorp voor de toekomst.

Activiteiten
We willen regelmatig Tips&Trics plaatsen in De Compagnon. Ook denken we er aan om een aantal activiteiten te organiseren, zoals informatiebijeenkomsten, meedoen aan de Duurzame Huizen Route en de landelijke Himmeldei (samen met de school en sportverenigingen). Verder willen we de mogelijkheden verkennen voor een Repair café.

Gelukkig hoeven we niet alles zelf te bedenken. Er is al veel materiaal beschikbaar onder andere op netwerkduurzamedorpen.nl en bij de Vereniging van Kleine Kernen. Daarnaast zijn de gemeente Heerenveen, onder andere met de nieuwe omgevingsvisie, en een aantal omliggende dorpen ook bezig met dit thema. Wellicht kunnen we hierin samen met hen optrekken.

Warmtescan
Knypster Grien biedt in maart de mogelijkheid om warmteverlies uit uw woning in beeld te brengen met een warmtebeeldcamera.

Contact
Mocht u op het thema duurzaamheid mee willen denken, doen, organiseren of heeft u leuke ideeën, neem dan contact op door te mailen naar duurzaamdeknipe@gmail.com of laat het weten via Plaatselijk Belang. Als u nieuwsgierig bent geworden en de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier .

Zorg en Welzijn

De visie omtrent Zorg en Welzijn is tot stand gekomen door middel van een brainstormsessie binnen een werkgroep van vijf dorpsbewoners, hun eigen ervaringen, verhalen van bekenden uit het dorp en op basis van een enquête. Deze enquête is afgenomen onder bezoekers van de koffieochtend van ‘De Knipe Actief’. Hieruit is de volgende visie ontstaan:

VISIE 2033
In het dorp De Knipe staat in 2033 de sociale cohesie nog steeds hoog in het vaandel, buren kijken nog naar elkaar om en er zijn diverse sociale activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. De inwoners voelen zich hier veilig en vertrouwd. Onder andere door goede (straat)verlichting en preventieve maatregelen (buurtpreventieapp, AED etc.).  Voor wie dat nodig heeft is er de juiste zorg aanwezig. In zorgcentrum De Knipe kunt u terecht voor vele vormen van zorg. Van thuiszorg tot fysiotherapie. Ook de buurthulp, een vrijwilligers initiatief vanuit de bewoners, is hier gevestigd en ondersteunt bewoners die net dat duwtje in de rug even nodig hebben. Gelukkig maar, want dankzij deze netwerken en het aanbod van seniorenwoningen is de Knipe een plek waar men zich thuis voelt en waar men “gezond” oud  kan worden. Een aantal concrete punten die hieruit naar voren komen zijn:

Sociale cohesie
Diverse sociale activiteiten zullen (blijvend) georganiseerd worden in de Knipe en toegankelijk zijn voor iedereen. Naar aanleiding van de enquête onder ouderen komt concreet naar voren dat activiteiten, zoals de koffieochtend behouden moet blijven.

AED’s
De wens voor de korte termijn is dat de AED locaties ook kenbaar worden gemaakt met groene bordjes in het dorp. (reeds gerealiseerd)

Zorgaanbod
Zorg moet bereikbaar en beschikbaar zijn voor alle inwoners van de Knipe. De wens is dat een huisarts, apotheek, 24-uurs (thuis)zorg, buurthulp en een fysiotherapeut in de toekomst (nog steeds) aanwezig is, in een toegankelijk zorgcentrum in de Knipe. De mogelijkheden qua locatie zouden onderzocht kunnen worden.

Huisvesting voor ouderen
Geschikte huisvesting voor ouderen is in de toekomst voldoende aanwezig. Ouderen moeten niet noodgedwongen verhuizen ten gevolge van een gebrek aan goede woningen. Alle ondervraagde ouderen geven ook nadrukkelijk aan dat ze graag in De Knipe willen blijven wonen. Ook voor deze wens zou het onderzoeken naar mogelijkheden qua locatie, animo etc. een eerste stap kunnen zijn.

Mocht u de hele dorpsvisie willen inzien, klik dan hier